DoGrade 2566

เลยพิทยาคม

@
@

ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ให้เลือกที่ ปี1ภาค2

นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ให้เลือกที่ ปี2ภาค2 และ

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้เลือกที่ ปี3ภาค2 หรือเลือก ปพ.1 ดูผลการเรียนทั้งหมด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียนให้ติดต่อครูผู้สอนประจำวิชา.....

อัพเดทข้อมูล 4 มีนาคม 2567 เวลา 21.00 น...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

537805