DoGrade 2565

วชิรปราการวิทยาคม

@
@

ประกาศผลการเรียนภาคเรียน 2/2565

ผลการสอบแก้ตัว ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ทุกระดับชั้น

สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่

ครูพิธพงศ์ ยิ้มเปรม 089-6461498 Line ID : pitapong.yim

...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

71226